Event Tết 2024

17:32 27/12/2023

 NỘI DUNG SỰ KIỆN

- Chạy file autoupdate để cập nhật

Thời gian diễn ra : Từ 00h00 ngày 28/12/2023

Chọn Sự kiện Tết 2024  Cây Hoa Đào ở Đạo Hương Thôn

 

I. Event Tết 2024

Vật phẩm

Mô tả

Giấy đỏ

Nguồn gốc: Tham gia hoạt động nhận được

Chức năng: Ghép Câu đối đỏ

Giấy điệp

Nguồn gốc:  Tham gia hoạt động nhận được 

Chức năng: Ghép Bức tranh Đông Hồ

 

Câu đối đỏ

 

Nguồn gốc:1 Giấy đỏ + 1 Ngân Nguyên  Bảo

 

Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng giá trị

Bức tranh Đông Hồ

Nguồn gốc: 

[1 Bức tranh Đông Hồ( Khóa/ Không khóa)] = 1 Giấy điệp + 1 Tiền xu ( Khóa/ Không khóa)


Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng giá trị

Pháo hoa năm mới 2024

Nguồn gốc:  Tích lũy thẻ nạp hằng ngày + nhận 1 Pháo hoa năm mới 2024  mỗi mốc 500 khi sử dụng Bức tranh Đông Hồ
Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng giá trị

Rương Lệnh Bài Siêu Cấp

Nguồn gốc:  Quà nạp Tân Thủ - Sử dụng Bức tranh Đông Hồ

Chức năng: Mở Ngẫu nhiên 1 trong 6 vật phẩm

Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp
Lệnh Bài Hộ Vệ Siêu Cấp
Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp
Lệnh Bài Kinh Mạch Siêu Cấp
Lệnh Bài Hộ Pháp Siêu Cấp

 

Thần Binh Phổ

Nguồn gốc:  Sử dụng Pháo hoa năm mới 2024

Chức năng: Nguyên liệu để nâng cấp thần binh 

II.Cách thu thập nguyên liệu

Hoạt động Số lượng
Truy Nã

Cấp 90 : 15 Giấy đỏ

Cấp 100 : 30 Giấy đỏ

Tống Kim

3000 Điểm : 50  Giấy điệp

5000 Điểm : 100 Giấy điệp

10000 Điểm : 150 Giấy điệp

TOP 1 : 500 Giấy đỏ

TOP 2 : 400 Giấy đỏ

TOP 3 : 300 Giấy đỏ

TOP 4 : 200 Giấy đỏ

TOP 5 : 100 Giấy đỏ

Rương Thương Hội 1000 Giấy điệp
Nhiệm Vụ Nghĩa Quân

Nhiệm Vụ 10 : 50 Giấy đỏ

Nhiệm Vụ 20: 100 Giấy đỏ

Nhiệm Vụ 30 : 150 Giấy đỏ

Nhiệm Vụ 40: 200 Giấy đỏ

Loạn Phái

Quán Quân : 500 Giấy điệp

Á Quân : 400 Giấy điệp

Tứ Cường : 300 Giấy điệp

Bát Cường : 200 Giấy điệp

Vòng 16 : 100 Giấy điệp

III. Cách thức nhận Câu đối đỏ

Các huynh đệ tham gia hoạt động chọn theo hình hướng dẫn sau đây :

Chọn [ Ghép Event ] 

1 Câu đối đỏ = 1 Giấy đỏ  + 1 Ngân Nguyên bảo

 

Phần Thưởng khi sử dụng Câu đối đỏ

Vật phẩm ngẫu nhiên

Số lượng
Kinh Nghiệm 2-4 (tỷ)
Linh Hồn Chân Nguyên 10-100
Mảnh Ghép Ngựa 10-100
Mảnh Ghép Mặt Nạ 10-100
Mảnh Ghép Vũ Khí 1-2
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1-2
Bảo Thạch Cấp 1-3 1

 

IV. Cách thức nhận Bức tranh Đông Hồ

Các huynh đệ tham gia hoạt động chọn theo hình sau đây :

Chọn [ Ghép Event ] 

[1 Bức tranh Đông Hồ( Khóa/ Không khóa)] = 1 Giấy điệp + 1 Tiền xu ( Khóa/ Không khóa)

 

Phần Thưởng khi sử dụng Bức tranh Đông Hồ
Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng
Kinh Nghiệm 5-10 (tỷ)
Linh Hồn Chân Nguyên 100-300
Mảnh Ghép Ngựa 100-300
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100-300
Mảnh Ghép Vũ Khí 1-10
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1-10
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 20-100
Bảo Thạch Cấp 1-5 1
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6) 1
Rương Thần Sa (0 Dòng) 1
Rương Thần Sa (1 Dòng) 1
Rương Thần Sa (2 Dòng) 1
Rương Thần Sa (3 Dòng) 1
Rương Thần Sa (4 Dòng) 1
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1

 

 

V. Cách thức nhận Pháo hoa năm mới 2024

Thu Thập Pháo hoa năm mới 2024
Tích lũy Nạp trong ngày

Pháo hoa năm mới 2024

100k 3
200k 3
500k 4
1000k 5
2000k 6
3000k 7
4000k 8
5000k 10

 

Thu Thập Pháo hoa năm mới 2024
Nhận 1 Pháo hoa năm mới 2024 Khóa hoặc không khóa mỗi mốc 500 khi sử dụng Bức tranh Đông Hồ Khóa hoặc không khóa

 

Phần thưởng Pháo hoa năm mới 2024 
Vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng Pháo hoa năm mới 2024 Số lượng
Kinh Nghiệm 10-100
Tiền Du Long 50-100
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6) 1
Rương Thần Sa (0-6 Dòng) 1
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 1000-2000
Hộ Pháp 1
Đầu Ngựa 1-5
Rương Lệnh Bài Siêu Cấp 1
Thần Binh Phổ 1


Lưu ý: 

-Nhận 1 Pháo hoa năm mới 2024 (Khóa)  mỗi mốc 500 khi sử dụng Bức tranh Đông Hồ (Khóa) không tính cùng  Bức tranh Đông Hồ (Không Khóa)

-Nhận 1 Pháo hoa năm mới 2024 (Không Khóa)  mỗi mốc 500 khi sử dụng Bức tranh Đông Hồ (Không Khóa) không tính cùng  Bức tranh Đông Hồ ( Khóa)

- Phần thưởng khóa hoặc không khóa phụ thuộc vào Bức tranh Đông Hồ Khóa hoặc Không khóa

- Sử dụng Bức tranh Đông Hồ Không Khóa nhận thẻ Tích Lũy Sự Kiện Không khóa

- Sử dụng Bức tranh Đông Hồ Khóa nhận thẻ Tích Lũy Sự Kiện Khóa

-Pháo hoa năm mới 2024 nhận từ tích lũy nạp ngày là Không khóa mở ra vật phẩm Không Khóa ( chỉ có Tiền Du Long Là Khóa)

- Đá trấn hồn thạch sẽ theo hệ phái nhân vật khi đang sử dụng Event , vui lòng chọn đúng phái cần nhận Đá trấn hồn thạch 

- Cần 15 ô trống để sử dụng event và nhận thưởng

- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng inbox Fanpage để được hỗ trợ 


BÀI LIÊN QUAN :