Khảm,Bảo Thạch, Đục Lỗ Trang Bị

11:01 20/07/2021

 

Khảm nạm Bảo Thạch

Toàn cõi Kiếm Thế dần trở nên sôi động và hấp dẫn  Các tính năng và hoạt động mới luôn thu hút được sự quan tâm của nhân sĩ khắp nơi. Trong đó, hệ thống Khảm Bảo Thạch là một trong những nét đặc sắc của phiên bản lần này.

Một số nguyên liệu cần thiết
 • Bảo Thạch: Dùng để khảm lên trang bị, trực tiếp tăng thêm điểm thuộc tính cho nhân vật (có 2 loại: thường và đặc biệt).
 • Mông Trần Bảo Thạch: Mở ra sẽ nhận được Bảo Thạch cấp 01 - 03, Bảo Thạch cấp 01 - 05
 • Khoan Kim Cương: Dùng để nâng cấp lỗ thứ 1 của trang bị thành lỗ đặc biệt.
Các thao tác trên Bảo Thạch
 • Đục lỗ trang bị.
 • Khảm Bảo Thạch.
 • Tách Bảo Thạch.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Chọn Khảm Bảo Thạch Và Đục Lỗ Trang Bị

 • Vị trí: Thành Chính
 • Chức năng chính:
  • Mở giao diện khảm/ Tách Bảo Thạch
  • Đục lỗ trang bị.

 

 

Đục lỗ trang bị
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Đến chỗ  Sứ Giả Nâng Cấp mở giao diện đục lỗ trang bị như sau:

 • Đặt 1 món trang bị vào khung trên sẽ hiển thị lỗ đã đục hoặc lỗ chưa đục.
 • Hiện tại chỉ có thể đục lỗ bên trái và chính giữa, lỗ bên phải tạm thời chưa mở.

Kiếm Thế

Đục lỗ thứ nhất của trang bị Hoàng Kim

Kiếm Thế

Sau khi đục lỗ.

Đục lỗ trang bị cần tốn Tiền Xu  (tính từ trái qua phải):

 

 • Đục Lổ 1    Tốn   2 Tiền Xu
 • Đục Lổ 2    Tốn   5 Tiền Xu
 • Đục Lổ 3    Tốn  10 Tiền Xu

Kiếm Thế

Đục lỗ thứ hai của trang bị 

Kiếm Thế

Sau khi đục cả 2,3 lỗ

Kiếm Thế

Nâng cấp lỗ bằng Khoan Kim Cương

Kiếm Thế

Lỗ sau khi được nâng cấp

 • Lỗ thứ 01 sau khi đục lỗ còn có thể nâng cấp thành lỗ đặc biệt bằng cách sử dụng 1 mũi Khoan Kim Cương (xung quanh lỗ đặc biệt sẽ phát ra ánh sáng màu vàng).

 • Mua Khoan Kim Cương tại Sứ Giả Cửa Hàng ( 10xu/vật phẩm)
Khảm/ Tách trang bị
Hình ảnh Ghi chú

Giao diện khảm trang bị

Thuộc tính của Bảo Thạch khi khảm

Khảm trang bị:

 • Lỗ đặc biệt có thể khảm trang bị đặc biệt và trang bị thường. Lỗ thường chỉ có thể khảm trang bị thường.
 • Trang bị sau khi đục lỗ mà muốn khảm Bảo Thạch vào thì tiến hành thao tác sau:
  • Cách 1: Tìm đến thợ rèn Bảo Thạch chọn giao diện khảm/ tách Bảo Thạch.
  • Cách 2: Nhấn shift + chuột phải vào Bảo Thạch cần khảm hoặc alt + chuột trái vào trang bị cần khảm.
 • Sau khi đặt trang bị vào, giao diện khảm trang bị sẽ hiển thị các lỗ đã đục của trang bị. Sau đó chỉ cần đưa Bảo Thạch cần khảm vào lỗ cần khảm và xác nhận đồng ý.
 • Lưu ý: Tùy vào thuộc tính của Bảo Thạch (thường hoặc đặc biệt) và vị trí khảm của Bảo Thạch (phòng cụ, trang sức và vũ khí) mà đồng đạo phải khảm tương ứng với các điều kiện trên.
 • Ví dụ:
  • Bảo Thạch A thuộc tính thường - vị trí khảm là phù thì chỉ có thể khảm lên phù ở vị trí lỗ thường hoặc đặc biệt, không thể khảm lên trang bị khác phù.
  • Bảo Thạch B thuộc tính đặc biệt - vị trí khảm là vũ khí thì chỉ có thể khảm lên vũ khí ở vị trí lỗ đặc biệt, không thể khảm lên lỗ thường hoặc trang bị khác vũ khí.

Kiếm Thế

Giao diện tách trang bị

Kiếm Thế

Bảo Thạch nhận được sau khi tách

Tách trang bị:

Đối với trang bị đã được khảm Bảo Thạch, có thể tiến hành tách Bảo Thạch ở giao diện này:

 • Chọn Bảo Thạch (xuất hiện vệt sáng xung quanh Bảo Thạch) và Tách
 • Có thể tách nhiều Bảo Thạch cùng lúc.
Hiển thị trên trang bị
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Sau khi đục lỗ trang bị, phần mô tả trang bị sẽ hiển thị thông tin đục lỗ và khảm Bảo Thạch.
 • Trang bị sẽ hiển thị cấp Bảo Thạch đã khảm và cấp khảm tối đa của trang bị này, sẽ hiển thị: cấp hiện tại/ cấp lớn nhất).