Nhiệm Vụ Hiệp Khách

14:31 20/07/2021

Điều kiện tham gia

-Cấp 130 nhận nhiệm vụ

Nhận Nhiệm Vụ

-Ở Thành Chính - Sứ Giả Hoạt Động

Xem Nhiệm Vụ Đã nhận ở F4 ( hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ)

Phần Thưởng: 

-Sau khi giao trả nhiệm vụ sẽ nhận được 2 hiệp khách lệnh

-Khi Hoàn Thành 5nv/1 tuần tặng thêm

-Mỗi tuần chỉ được hoành thành tối đa 5 nhiệm vụ hiệp khách

Vật Phẩm Tác dụng
Hiệp khách lệnh  dùng để mua vật phẩm ở Cửa hàng hiệp Khách

Túi Quà Nghĩa Hiệp

(10 hiệp khách lệnh)

  • 2000 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
  • 20 Đầu Ngựa
  • 1 Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao)
  • 1 Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung (3 sao)
  • 100 Tỷ Kinh nghiệm
  • 100v Đồng Khóa

Mông Trần Bảo Thạch

( 2 hiệp khách lệnh)

Sử dụng được Bảo thạch Cấp 1-3

 

Chú Ý:

Hằng ngày nếu chưa hoàn thành hoặc chưa nhận nhiệm vụ  Hiệp Khách , thì lần lên mạng hệ thống tự động bỏ nhiệm vụ đó