Mặt Nạ

11:23 20/07/2021

Danh Hiệu Mặt Nạ 30

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở SỨ GIẢ NÂNG CẤP tại Thành Chính - Chọn Nâng Cấp Mặt Nạ

 

II.Nguyên liệu nâng cấp.

  • Cần mặt nạ cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Cấp Mặt Nạ

Tiền Xu

Mảnh ghép mặt nạ

Tỷ Lệ % Thành Công

1 Trùng sinh lần 1 nhận được
2 10 4000 100
3 15 6000 90
4 20 8000 90
5 25 10000 80
6 30 12000 80
7 35 14000 70
8 40 16000 70
9 45 18000 60
10 50 20000 60
11 55 22000 50
12 60 24000 50
13 65 26000 40
14 70 28000 40
15 75 30000 30
16 80 32000 30
17 85 34000 30
18 90 36000 30
19 95 38000 25
20 100 40000 25
21 105 42000 25
22 110 44000 25
23 115 46000 20
24 120 48000 20
25 125 50000 20
26 130 52000 20
27 135 54000 10
28 140 56000 10
29 145 58000 5
30 150 60000 5

Lưu Ý:

  • Mang Mặt Nạ cần nâng cấp ở nhân vật mới nâng cấp được
  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp