SỨ GIẢ CỬA HÀNG - THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN

15:53 20/07/2021

I.NPC liên quan

  • Tiến hành đổi Thẻ Tích Lũy Sự Kiện  tại Sứ Giả Cửa Hàng - Thành Chính

 

II.Hình ảnh Shop Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

  • Sử dụng Thẻ Tích Lũy Sự Kiện mua trang bị tại Sứ Giả Cửa Hàng > Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

 

Hình ảnh Shop Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

 

Tên Vật Phẩm

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

Phi Phong Vũ Thần (7 Ngày) 5000
Bảo Thạch Cấp 3-5 1000
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4->6) 5000
Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng) 10000
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 20000
Trận Pháp Cao <7 Ngày> 200

Lưu Ý: 

  • 1 VẠN THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN = 10000 THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN
  • Mua nhầm vật phẩm sẽ không được hỗ trợ
  • Thẻ Tích Lũy Sự Kiện có thể thu thập từ Event ingame
  • Vật phẩm sẽ được cập nhật thêm sau các phiên bản update mới