Tần Lăng + Map 115

14:32 20/07/2021

Điều kiện để vào Tần Lăng:

Tần Lăng  chỉ dành cho những nhân vật cấp 100 trở lên. Mỗi nhân vật sẽ chỉ được đi Tần Lăng hai giờ trong ngày, và trong Tần Lăng nhân vật cũng không thể sử dụng Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn để hồi sinh và Càn Khôn Phù nhằm đảm bảo tính hấp dẫn và thử thách cho hoạt động này.

 

Để vào Tần Lăng, người chơi cần đến Vĩnh Lạc Trấn, di chuyển đến Tàn Tích Cung A Phòng gặp NPC Lương Tiếu Tiếu để xin vào.

Tần Lăng có kết cấu như thế nào?

Khá giống vượt ải Bạch Hổ Đường, Tần Lăng cũng có kết cấu nhiều tầng với độ khó tăng dần. Với 5 tầng của Tần Lăng, người chơi sẽ phải trải qua 4 tầng đầu chiến đấu với các binh sĩ canh giữ lăng mộ và cuối cùng ở tầng 5 là chiến đấu với “trùm cuối” vua Tần Thủy Hoàng.

 

Tuy nhiên, một trong những điểm hấp dẫn cũng như thử thách nhất của Tần Lăng là các nhân vật tham gia sẽ bị rút sinh lực khi chiến đấu do khí độc trong Tần Lăng tác dụng. Để hóa giải khí độc, các nhân vật cần phải sử dụng vật phẩm Dạ Minh Châu có được khi Mua  tại Kỳ Trân Các.

 

Ở các tầng 2,3,4 các nhân vật đều phải sử dụng Dạ Minh Châu để chống lại tác dụng của khí độc và chỉ hiệu quả trong vòng 1 giờ. Điều cần lưu ý nữa là cấp độ nhân vật càng cao thì tác dụng độc càng nhiều, do đó cần sử dụng nhiều Dạ Minh Châu hơn.

 

Tuy bị rút sinh lực và không được hồi sinh trực tiếp bằng Cửu Chuyển Tục Mệnh Hoàn, các nhân vật khi bị chết trong Tần Lăng không bị chuyển hẳn ra ngoài mà sẽ được chuyển xuống tầng thấp hơn để có cơ hội đi tiếp chặng đường còn dang dở. Cụ thể, khi bị chết ở tầng 2,3 nhân vật sẽ bị chuyển xuống tầng 1, chết ở tầng 4,5 sẽ chuyển xuống tầng 3.

 

-Một trong những trận chiến khó khăn là ở tầng 5 với Tần Thủy Hoàng, và boss này chỉ xuất hiện ở hai thời điểm 15H00 đến 16H30 và 22H00 đến 23H30.

-Khi thời gian Tần Thủy Hoàng ra sẽ xuất hiện cửa thông vào tần 3 và 5:

+Tần 1: 175/226 , 198/215

+Tần 4: 248 220, 201/243

Phần thưởng Đánh quái Tần 1 2 3 4:

Quái

Vật Phẩm

(tỉ lệ rơi )

Tần 1,2,3,4 Bạc Vụn
Map 115 Bạc Vụn