Túi Quà 7 Ngày

14:34 24/07/2021

I.Túi quà tân thủ (7 Ngày) : Nhận hỗ trợ tân thủ có

  Ngày 1  Ngày 2  Ngày 3  Ngày 4  Ngày 5  Ngày 6  Ngày 7 
Đồng Khóa 50v 100v 150v 200v 250v 300v 350v
Kinh Nghiệm(Tỷ) 5 10 15 20 25 30 35
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Chiến Thư-Mật Thất Du Long 50 50 50 50 50 50 50

 

II.Túi quà thẻ nạp đầu tiên (7 Ngày) : Nhận code nạp lần đầu có

 

      Ngày 1  Ngày 2  Ngày 3  Ngày 4  Ngày 5  Ngày 6  Ngày 7 
Đồng Khóa 100v 200v 300v 400v 500v 600v 700v
Kinh Nghiệm(Tỷ) 100 200 300 400 500 600 700
Đầu Ngựa 5 10 15 20 25 30 35
Lệnh bài Vạn Hoa Cốc (3 sao) 1 1 1 1 1 1 1
Chiến Thần 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 

III.Túi quà Facebook 7 ngày: Nhận code FaceBook có

  Ngày 1  Ngày 2  Ngày 3  Ngày 4  Ngày 5  Ngày 6  Ngày 7 
Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên 1 1 1 1 1 1 1
Trận Pháp Cao <1 Ngày> 1 1 1 1 1 1 1
Tiền xu 25 50 75 100 125 150 175

 

Lưu Ý:

-7 lần nhận trong 7 ngày( cứ nhận 1 lần tính 1 lần( 1 ngày))

- Nhận hỗ trợ hoặc code FB tượng ứng để có Túi Quà Tương ứng