Hệ Thống Boss

14:27 20/07/2021

Giới thiệu hệ thống boss.

Người tiêu diệt  boss ở Map 115 Và Tần Thủy Hoàng sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 6 vật phẩm:

10 Kim Nguyên Bảo
15 Tiền xu
1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6)
1 Hộ Pháp
1 Rương Thần Sa (0-6 Dòng)
1 Bí Kíp Trấn Phái 1-20

Full Rương Sẽ Không Nhận Được Phần Thưởng

Hình ảnh boss

Thời gian và địa điểm

Xuất hiện

Phần thưởng khi tiêu diệt

Hoàng Kim(5x-7x-9x)

Xuất hiện tại các map 5x

Time_1=02h00
Time_2=09h30
Time_3=15h30
Time_4=19h30
Time_5=22h30

Xuất hiện tại các map 7x

Time_1=02h02
Time_2=09h32
Time_3=15h32
Time_4=19h32
Time_5=22h32

Xuất hiện tại các map 5x


Time_3=15h35
Time_4=19h35
Time_5=22h35

 

Rương Mảnh Ghép
Bát Mạch Đơn
Ngân Nguyên Bảo
Tiền Xu
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Mảnh Già Lam Kinh
Hộ Vệ Đơn

Boss Tần lăng 2,3,4 Và Tần Thủy Hoàng Giả

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Xuất hiện tại các map Tần lăng 2,3,4

254/205

198/209

207/205

209/239

240/223

Túi Mảnh Già Lam Kinh
Túi Mảnh Ghép Ngựa
Ngân Nguyên Bảo
Kinh nghiệm đơn
Bạc Vụn
Đầu Ngựa

Tần Thủy Hoàng  Thật Tần 1,3,5

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Xuất hiện tại Tần Lăng 1,3,5

Tần Lăng 1 227/245

Tần Lăng 3 215/215

Tần Lăng 5 227/205

Túi Mảnh Ghép Trang Bị

Thỏi bạc bang hội (tiểu)

Kinh nghiệm đơn
Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Linh Hồn Chân Nguyên

Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao)

Túi Tiền Xu

Bảo Thạch Cấp 1-3

Bảo Thạch Cấp 1-5

Song Đao Tuyết Vương

08h00

Mông Cổ Vương Đình
215/216

Túi Mảnh Ghép Trang Bị

Thỏi bạc bang hội (tiểu)

Kinh nghiệm đơn

Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa

Túi Mảnh Ghép Ấn

Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao)

Túi Tiền Xu

Bảo Thạch Cấp 1-3

Bảo Thạch Cấp 1-5

 

Tô Bảo Thiên Ngọc

09h00
Nguyệt Nha Tuyền

224/217

Túi Mảnh Ghép Trang Bị

Thỏi bạc bang hội (tiểu)

Kinh nghiệm đơn

Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa

Túi Bát Mạch Đơn

Lệnh bài Đại Mạc Cổ Thành (3 sao)

Túi Tiền Xu

Bảo Thạch Cấp 1-3

Bảo Thạch Cấp 1-5

 

Tây Môn Ma Nữ

10h00
Tàn Tích Cung A Phòng

221/222

Túi Mảnh Ghép Trang Bị

Thỏi bạc bang hội (tiểu)

Kinh nghiệm đơn

Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa

Túi Mảnh Ghép Mặt Nạ

Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung (3 sao)

Túi Tiền Xu

Bảo Thạch Cấp 1-3

Bảo Thạch Cấp 1-5

 

 

Phong Ấn Lôi Kim

12h00
Lương Sơn Bạc
214/216

Túi Mảnh Ghép Trang Bị

Thỏi bạc bang hội (tiểu)

Kinh nghiệm đơn

Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa
Túi Hộ Vệ Đơn

Lệnh bài Vạn Hoa Cốc (3 sao)

Túi Tiền Xu

Bảo Thạch Cấp 1-3

Bảo Thạch Cấp 1-5

 

Thiên Trấn Bạch Ma

14h00
Thần Nữ Phong
214/226

Túi Mảnh Ghép Trang Bị

Thỏi bạc bang hội (tiểu)

Kinh nghiệm đơn

Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa

Túi Linh Hồn Chân Nguyên

Lệnh bài Bích Lạc Cốc (3 sao)

Túi Tiền Xu

Bảo Thạch Cấp 1-3

Bảo Thạch Cấp 1-5

 

Vương Tử Đại Kim Hoàn

16h00
Tàn Tích Dạ Lang

229/227

Túi Mảnh Ghép Trang Bị

Thỏi bạc bang hội (tiểu)

Kinh nghiệm đơn

Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa

Túi Mảnh Già Lam Kinh

Lệnh bài Bích Lạc Cốc (3 sao)

Túi Tiền Xu

Bảo Thạch Cấp 1-3

Bảo Thạch Cấp 1-5

 

Bách Nữ Tây Độc

18h00
Cổ Lãng Dữ
213/215

Túi Mảnh Ghép Trang Bị

Thỏi bạc bang hội (tiểu)

Kinh nghiệm đơn

Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa

Túi Mảnh Ghép Ngựa

Lệnh bài Long Môn Phi Kiếm (3 sao)

Túi Tiền Xu

Bảo Thạch Cấp 1-3

Bảo Thạch Cấp 1-5

 

Thiên Long - Đại Ác Ma

20h00

Cổ Lãng Dữ

213/215
 

Túi Mảnh Ghép Trang Bị

Thỏi bạc bang hội (tiểu)

Kinh nghiệm đơn

Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa

Túi Linh Hồn Chân Nguyên

Lệnh bài Đào Chu Công Mộ Chủng (3 sao)

Túi Tiền Xu

Bảo Thạch Cấp 1-3

Bảo Thạch Cấp 1-5

 

Thác Bạt Hoằng Cơ

22h00

Đào Hoa Nguyên

223/225

Túi Mảnh Ghép Trang Bị

Thỏi bạc bang hội (tiểu)

Kinh nghiệm đơn

Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa

Túi Mảnh Ghép Ngựa

Lệnh bài Đại Mạc Cổ Thành (3 sao)

Túi Tiền Xu

Bảo Thạch Cấp 1-3

Bảo Thạch Cấp 1-5

 

Tứ Bất Tượng

Hỏa Lang Vương Tử

18h30

Tàn Tích Cung A Phòng

221/222

Túi Mảnh Ghép Trang Bị

Thỏi bạc bang hội (tiểu)

Kinh nghiệm đơn

Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa

Chiến Thư-Mật Thất Du Long

Lệnh bài Bích Lạc Cốc (3 sao)

Túi Tiền Xu

Bảo Thạch Cấp 1-3

Bảo Thạch Cấp 1-5

Tứ Bất Tượng

 Độc Xà Giáo Chủ

18h30

Tàn Tích Cung A Phòng

221/222

Túi Mảnh Ghép Trang Bị

Thỏi bạc bang hội (tiểu)

Kinh nghiệm đơn

Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Đầu Ngựa
Túi Đá Thần Sa

Chiến Thư-Mật Thất Du Long

Lệnh bài Vạn Hoa Cốc (3 sao)

Túi Tiền Xu

Bảo Thạch Cấp 1-3

Bảo Thạch Cấp 1-5

Lưu Ý: 

  • Full Rương Sẽ Không Nhận Được Phần Thưởng
  • Người tiêu diệt  boss ở Map 115 Và Tần Thủy Hoàng sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm
  • Khi boss xuất hiện sẽ thông báo kênh Chung Và Kênh Khác  . quý nhân sĩ xin lưu ý điều này
  • Boss không thống báo trên kênh Chung là còn sống phải tìm tất cả map boss đó ra là có (45 75 95)