Tống Kim

11:25 20/07/2021

DANH HIỆU TOP 1  TỐNG KIM

I. Thời gian chiến trường

Loại Chiến Trường

Thời Gian

Bảo Vệ Tướng ( có Long Trụ )

11h00 - 15h00-19h00 -21h00-23h00

II. Phần thưởng

1.Phần thưởng Ôm Trụ

Phần thưởng mỗi 10 Giây
60 Triệu Kinh nghiệm
400 Đồng Khóa
40 Điểm Tích Lũy Tống Kim

2.Phần thưởng tích lũy trận

Mức tích lũy trận

Phần thưởng

(Khóa)

3000

1000 Mảnh Ghép Ngựa

3 Tiền Xu

1 Ngân Nguyên Bảo

50 Chiến Thần

1 Tỷ Kinh Nghiệm

5000

 

2000 Mảnh Ghép Ngựa

5 Tiền Xu

2 Ngân Nguyên Bảo

100 Chiến Thần

3 Tỷ Kinh Nghiệm

10000

4000 Mảnh Ghép Ngựa

10 Tiền Xu

5 Ngân Nguyên Bảo

300 Chiến Thần

7 Tỷ Kinh Nghiệm

 

Phải để  hơn 10 ô trống để nhận phần thưởng

3.Phần thưởng Top Tống kim

Top

Phần thưởng

(Khóa)

1

4000 Mảnh Ghép Mặt Nạ

10 Tiền Xu

2

3000 Mảnh Ghép Mặt Nạ

5 Tiền Xu

3

2000 Mảnh Ghép Mặt Nạ

4 Tiền Xu

4

1000 Mảnh Ghép Mặt Nạ

3 Tiền Xu

5

500 Mảnh Ghép Mặt Nạ

2 Tiền Xu

Phải để  hơn 2 ô trống để nhận phần thưởng

4.Phần thưởng Tiêu Diêt Nguyên Soái và Đại Tướng

Phần thưởng tiêu diệt Nguyên Soái

(Tỉ Lệ Rơi Vật Phẩm)

Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo
Tiền Xu

Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên

Bí Kíp Trấn Phái 1-20

 

Phần thưởng tiêu diệt đại tướng

(Tỉ Lệ Rơi Vật Phẩm)

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Ngân Nguyên Bảo

Tiền Xu

Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên

Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4->6)

 

 

III. Cách thức tham gia

1. Báo danh chiến trường

  • Thời gian bao danh trước 10 phút trước khi khai chiến
  • Mỗi trận kéo dài 50 phút.
  • Sử dụng vô hạn truyền tống phù để đến nơi báo danh

 

2. Nhận thưởng tống kim

  • Khi trận đấu kết thúc có thể nhận thưởng tại Hiệu Úy Mộ Binh

IV.Một Số Hình Ảnh

 


Lưu Ý:

  • Phải để  hơn 10 ô trống để nhận phần thưởng
  • Chú ý thời gian để tham gia tống kim đúng giờ.
  • Post điểm sẽ bị xử lý nghiêm - Chụp hình + gửi Facebook để được hỗ trợ