Thái Cực Ấn

11:22 20/07/2021

Cùng với hệ thống Ngũ hành tương sinh - tương khắc quen thuộc tạo nên sự cân bằng cho 12 môn phái, hệ thống Thái Cực Ấn của Kiếm Thế với những thuộc tính độc đáo sẽ đem đến cho võ lâm nhân sĩ những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.

Danh Hiệu Ấn 10

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở Sứ Giả Nâng Cấp tại Thành Chính - Chọn Nâng Cấp Ấn

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần luân hồi ấn cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Luân Hồi Ấm

Tiền Xụ

Mảnh Ghép Ấn

Tỷ lệ thành công %

1 Hỗ trợ Tân Thủ
2 10 1000 100
3 15 2000 60
4 20 5000 50
5 25 10000 40
6 30 15000 30
7 35 20000 20
8 40 30000 15
9 45 40000 10
10 50 50000 5
Cấp 11 0 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 100%
Cấp 12 0 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 100%
Cấp 13 0 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 100%
Cấp 14 0 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 100%
Cấp 15 0 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 100%

III.Cách nâng cấp Ấn bằng Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp

  • Click phải vào Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp

  • Bỏ ẤN từ túi đồ vào ô 

  • Đồng Ý ( tỉ lệ 100% khi sử dụng Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp )

Lưu Ý:

  • Mang Ấn cần nâng cấp ở nhân vật mới nâng cấp được
  • Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp  có thể nâng cấp cho toàn bộ Ấn từ cấp 1 tới cấp 15 tỉ lệ là 100% thành công
  • Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp
  • Dùng Bùa Bảo Toàn rớt sẽ bị không hạ cấp