Hệ Thống Chân Nguyên

14:30 20/07/2021

I. NPC liên quan.

  • Mua [Chân Nguyên] tại Kỳ Trân Các - Đồng - Tinh Năng Hỗ Trợ- Trang 2:
  • Mua [Chân Nguyên] tại Kỳ Trân Các - Đồng Khóa - Tinh Năng Hỗ Trợ- Trang 1:


II. Nguyên liệu nâng cấp

  • Chuột Phải vào Chân Nguyên Tùy Chọn để chọn chân nguyên phù hợp
  • Chuột Phải Chân Nguyên để chọn để mặc vào nhân vật
  • Chuột phải vào Linh Hồn Chân Nguyên để Nâng cấp

Chân Nguyên

Linh Hồn Chân Nguyên

 Tỷ lệ % Thành công
Cấp 1

Kỳ Trân Các - Đồng - Tinh Năng Hỗ Trợ- Trang 2

Kỳ Trân Các - Đồng Khóa - Tinh Năng Hỗ Trợ- Trang 1

Cấp 2 2000 100
Cấp 3 3000 95
Cấp 4 4000 95
Cấp 5 5000 90
Cấp 6 6000 90
Cấp 7 7000 80
Cấp 8 8000 80
Cấp 9 9000 70
Cấp 10 10000 70
Cấp 11 11000 60
Cấp 12 12000 60
Cấp 13 13000 50
Cấp 14 14000 50
Cấp 15 15000 40
Cấp 16 16000 40
Cấp 17 17000 30
Cấp 18 18000 30
Cấp 19 19000 20
Cấp 20 20000 10

 

III. Chi Tiết Thuộc Tính Chân Nguyên

Diên Dương Tăng sinh lực tối đa
Cường Thân Tăng tốc độ hồi sinh lực
Vô Song Tăng kháng tất cả
Tinh Võ Tăng lực tấn công
Tạ Kinh Giảm sát thương chí mạng
Tuyệt Sát Tăng sát thương chí mạng
Bá Thể Giảm thời gian ảnh hưởng của trạng thái ngũ hành
Thực Cốt Tăng thời gian gây trạng thái ngũ hành
Thanh Phong Tăng né tránh bản thân
Truy Ảnh Tăng bỏ qua né tránh đối phương

III. Thông tin chân nguyên.

Lưu Ý: 

  • Mang Chân Nguyên cần nâng cấp ở nhân vật mới nâng cấp được
  • Linh Hồn Chân Nguyên có thể thu thập từ các hoạt động và Event ingame
  • Rớt Hạ Cấp