Hướng Dẫn Tân Thủ

10:51 20/07/2021

Hướng dẫn mọi người những bước cơ bản khi mới bắt đầu vào game.

1. Nhận Hỗ Trợ Tân Thủ - Nhận Code Like Share Facebook.

-Khi tạo mới nhân vật thành công, bước đầu mình nhận Hỗ trợ tân thủ tại Sứ Giả Hỗ Trợ ở Thành Chính. Ở đây chúng ta chọn môn phái mình cần vào và trang bị của phái mình chọn. Các kỹ năng Mật tịch Cao - Trung và kỹ năng 110 và Kỹ năng Trấn Phái + 1 của  tất cả phái sẽ được kích hoạt.

- Tiếp theo nhận code Facebook, Nhận được khi tham gia sự kiện like share FACBOOK.

- Sự Kiện Tại Fanpage

- Thực hiện đúng quy định và inbox nhận Code, Vui lòng Inbox tại  để được hỗ trợ code Facebook.

- Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần code Facebook và không giới hạn tài khoản xin code.

- Sau khi đã được nhân viên hỗ trợ kích hoạt code Facebook, nhận code tại Sứ Giả Hỗ Trợ ở Thành Chính >> Nhận Code Thẻ Nạp >> Nhận code.

 

 

2.Vũ khí thần sa 0 dòng 

-Vũ Khí thần sa 0 dòng Nhận Code FaceBook

-Trang Bị Càn Khôn Nạp 100k Nhận code nạp lần đầu có

-Hoạt động trong game

-Mua ở Sứ Giả Cửa hàng- Shop Du Long - 200 tiền du long

3.Hộ Vệ  Và Bắt Đồng Hành và Già Lam Kinh và Mặt Nạ, Ngoại Trang

-Hộ Vệ : <Xem Chi Tiết>

-Trùng sinh lần 2 Nhận Lệnh Bài Hộ Vệ

-Bắt Đồng Hành: <Xem Chi Tiết>

-Bắt đồng hành ở map 55 trước khi nhận Thiệp Lụa cấp 1

-Sau mua Thiệp Bạc 2 để bắt đồng hành ở tiêu dao cốc

Già Lam Kinh: <Xem Chi Tiết>

Trùng sinh lần 2

Mặt Nạ : <Xem Chi Tiết>

Trùng sinh lần 1

Ngoại Trang: <Xem Chi Tiết>

Trùng Sinh 4,5,9,10,14,15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,44,45,49,50

4.Kỹ Năng Trấn Phái

- Nhận hỗ trợ tân thủ là có Kỹ Năng Trấn Phái  + 1  tất cả phái.

 Xem chi tiết tại: <Xem Chi Tiết>

5. Hoạt động Cày Xu, Bạc Vụn, Ngân Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo.

Lịch Hoạt Động Hàng Ngày - chi tiết tại: <Xem Chi Tiết>

Hoạt động Cày Tiền Xu

TÊN HOẠT ĐỘNG

LINK HƯỚNG DẪN
Đua Top Sever Mới <Xem Chi Tiết>

Túi Quà 7 Ngày

<Xem Chi Tiết>
Mật Thất Du Long <Xem Chi Tiết>
Mua 1 Tiền xu =10v  Đồng khóa ở npc cửa hàng
Tống Kim <Xem Chi Tiết>

Điểm Năng động

<Xem Chi Tiết>
Tiêu Dao Cốc <Xem Chi Tiết>
Bạch Hổ Đường <Xem Chi Tiết>
Thi Đấu Loạn Chiến <Xem Chi Tiết>
Săn BOSS <Xem Chi Tiết>
Nhiệm Vũ Nghĩa Quân <Xem Chi Tiết>
Bách Bảo Rương <Xem Chi Tiết>
Code Nạp Thẻ và Tích Lũy Hằng Ngày  <Xem Chi Tiết>

 

Hoạt động Cày Bạc Vụn - Ngân Nguyên Bảo - Kim Nguyên Bảo

TÊN HOẠT ĐỘNG

LINK HƯỚNG DẪN
Thi Đấu Loạn Chiến <Xem Chi Tiết>
Truy Nã Hải Tặc <Xem Chi Tiết>

Tống Kim 

<Xem Chi Tiết>
Bạch Hổ Đường <Xem Chi Tiết>
Săn BOSS <Xem Chi Tiết>
Tần Lăng + 115 <Xem Chi Tiết>
Tiêu Dao Cốc <Xem Chi Tiết>
Nạp Thẻ và Tích Lũy Hằng Ngày  <Xem Chi Tiết>

 

Hoạt động Cày đồng khóa

TÊN HOẠT ĐỘNG

LINK HƯỚNG DẪN

Nghĩa Quân <Xem Chi Tiết>

Thương Hội

<Xem Chi Tiết>
Hỗ Trợ Tân Thủ <Xem Chi Tiết>

Túi Quà 7 Ngày

<Xem Chi Tiết>
Code Nạp lần đầu <Xem Chi Tiết>
Tiêu Dao Cốc <Xem Chi Tiết>
Bạch Hổ Đường <Xem Chi Tiết>
Túi quà nghĩa hiệp Mua =10 Hiệp Khách Lệnh
Truy Nã Hải Tặc <Xem Chi Tiết>
Lửa Trại
( khi sử dụng Nữ Nhi Hồng)
<Xem Chi Tiết>

6. Tham gia các hoạt động trong game  có Nguyên Liệu Và Tăng Sức Mạnh Nhân Vật.

Nguyên Liệu:

Nguyên liêu

Hoạt động

Tiền Xu

Đua Top, Nhiệm Vũ Nghĩa Quân,Bạch Hổ Đường, Tống Kim,Boss,Loạn Chiến,Điểm Năng Động,Mật Thất Du Long,Bách Bảo Rương,Code Nạp Thẻ, Nhận Tích Lũy Hằng Ngày, Đổi Tích Lũy 500k,Mua Tiền xu = Đồng khóa

Đồng Truy Nã,Bạch Hổ Đường, Tần Lăng,Tống Kim,Boss,Loạn Chiến,Tiêu Dao Cốc,Code Nạp Thẻ,Đổi Tích Lũy 500k
Đồng Khóa Nhiệm Vũ Nghĩa Quân,Nhận Hỗ Trợ Tân Thủ,Thương hội,Túi Quà 7 Ngày,Code Nạp lần đầu,Tiêu Dao Cốc,Bạch Hổ Đường,Túi quà nghĩa hiệp,Truy Nã Hải Tặc, Lửa Trại
Đồng Hành 4,5,6 Kỹ năng NPC Cửa Hàng
Thiệp Lụa 1,2

Bạch Hổ Đường,code nạp lần đầu 100k, code FaceBook,Nhận Tích Lũy Hằng Ngày,NPC Cửa Hàng

Bảo Thạch

Vận Tiêu,Nhiệm Vụ Hiệp Khách,Boss,Điểm Năng Động,Thương hội,SỨ GIẢ CỬA HÀNG - THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN

Võ lâm mật tịch (sơ) Truy nã,
Tẩy tủy kinh (sơ) Truy nã,
Lệnh Bài Để Đi Tàng Bản Đồ

Nhiệm Vụ Hiệp Khách,Boss,Quân Doanh,Điểm Năng Động,Mật Thất Du Long,Bách Bảo Rương,code nạp lần đầu 100k,Túi Quà 7 Ngày

Lệnh Bài Vận Tiêu Điểm Năng Động,
Lệnh Bài Hộ Vệ Trùng Sinh,
Rương Loạn Chiến Loạn Chiến,
Rương Năng Động Ngày Điểm Năng Động,
Rương Năng Động Tháng Điểm Năng Động,
Rương Tàng Bảo Đồ Lệnh Bài Để Đi Tàng Bản Đồ
Rương Thương hội Thương Hội
Rương Chân Nguyên Cao Cấp Bách Bảo Rương,
Rương Ngoại Trang Nón Cấp 1-10 Trùng Sinh,
Rương Ngoại Trang Áo Cấp 1-10 Trùng Sinh,
[Mặt Nạ Hàng Long] + 1 Trùng Sinh,
Già Lam Kinh Cấp 1 Trùng Sinh,
Thái Nhất Ấn cấp 1 Nhận Hỗ trợ Tân Thủ
Ngựa Cấp 1 Nhận Hỗ trợ Tân Thủ
Chân Nguyên Kỳ Trân Các
Kỹ Năng Trấn Phái + 1 của 12 Phái Nhận Hỗ trợ Tân Thủ
Tiền Du Long

Đua Top,Boss,Điểm Năng Động,Mật Thất Du Long,code nạp lần đầu 100k,

Linh Hồn Chân Nguyên

Bạch Hổ Đường,Boss,Tiêu Dao Cốc,Rương Năng Động Ngày,Mật Thất Du Long, Event.

Chiến Thần

Vận Tiêu,Tống Kim,Điểm Năng Động,Mật Thất Du Long,Bách Bảo Rương,Trùng Sinh, Nhận Tích Lũy Hằng Ngày,Túi Quà 7 Ngày

Mảnh Già Lam Kinh

Vận Tiêu,Boss,Loạn Chiến,Tiêu Dao Cốc,Quân Doanh,Rương Năng Động Tháng,Rương Tàng Bảo Đồ,Mật Thất Du Long,

Hộ Vệ Đơn

Bạch Hổ Đường,Boss,Loạn Chiến,Mật Thất Du Long,

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Đua Top,Vận Tiêu,Nhiệm Vụ Hiệp Khách,Tống Kim,Boss,Tiêu Dao Cốc,Quân Doanh,Điểm Năng Động,Mật Thất Du Long,Rương Thương hội,Bách Bảo Rương,Túi Quà 7 Ngày,Event

Mảnh Ghép Ấn

Vận Tiêu,Boss,Loạn Chiến,Tiêu Dao Cốc,Quân Doanh,Rương Năng Động Ngày,Rương Tàng Bảo Đồ,Mật Thất Du Long,

Bát Mạch Đơn

Truy Nã,Bạch Hổ Đường,Boss,Loạn Chiến,Mật Thất Du Long,

Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

Đua Top,Boss,Quân Doanh,Rương Năng Động Tháng,Rương Tàng Bảo Đồ,Mật Thất Du Long,Rương Thương hội,Bách Bảo Rương, Event

Mảnh Ghép Vũ Khí

Đua Top,Quân Doanh,Rương Năng Động Tháng,Rương Tàng Bảo Đồ,Mật Thất Du Long,Rương Thương hội,Event,

Mảnh Ghép Trang bị

Bạch Hổ Đường,Boss,Tiêu Dao Cốc,Điểm Năng Động,Rương Tàng Bảo Đồ,Mật Thất Du Long,Rương Thương hội,Code Nạp Thẻ,

Mảnh Ghép Mặt Nạ

Tống Kim,Boss,Rương Năng Động Tháng,Mật Thất Du Long,Event,

Mảnh Ghép Ngựa

Tống Kim,Boss,Rương Năng Động Ngày,Rương Năng Động Tháng,Mật Thất Du Long, Event

Đầu Ngựa

Vận Tiêu,Bạch Hổ Đường,Nhiệm Vụ Hiệp Khách,Boss,Tiêu Dao Cốc,Quân Doanh,Điểm Năng Động,Mật Thất Du Long,Bách Bảo Rương,Trùng Sinh,Túi Quà 7 Ngày

Bảo Thạch

Vận Tiêu,Nhiệm Vụ Hiệp Khách,Boss,Điểm Năng Động,Thương hội,Event

Bùa Bảo Toàn

NPC Cửa Hàng

Trang Bị Ngựa

Bạch Hổ Đường,Tống Kim,Túi Quà 7 Ngày

Rương Thần Sa

Đua Top,Bạch Hổ Đường,Boss,Tiêu Dao Cốc,Rương Năng Động Tháng,Rương Tàng Bảo Đồ,Mật Thất Du Long,Bách Bảo Rương,code FaceBook, SỨ GIẢ CỬA HÀNG - THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN,Event

Trang bị Đồng Hành

Đua Top,Tống Kim,Boss,Loạn Chiến,Rương Năng Động Ngày,Rương Tàng Bảo Đồ,Mật Thất Du Long,Bách Bảo Rương,Đổi Tích Lũy 500k, SỨ GIẢ CỬA HÀNG - THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN,Event

Võ Sò Vàng

Nhận Tích Lũy Hằng Ngày,

Bí Kíp Trấn Phái

Bạch Hổ Đường,Tống Kim,Boss,Bách Bảo Rương, SỨ GIẢ CỬA HÀNG - THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN

Hộ Pháp Boss, Sử dụng Event  
Trận Pháp Cao Mua Tại NPC Cửa Hàng,Túi Quà 7 Ngày
Phi Phong Vũ Thần 

SỨ GIẢ CỬA HÀNG - THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN, Du Long

Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp

Event

Siêu Cấp Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp Event

Tăng Sức Mạnh Nhân Vật

- Nâng Cấp: 

7.Danh Hiệu

 

Hoạt Động Danh Hiệu
Trùng Sinh 50 Thiên Hạ Vô Song
Top 1 Đua Top Võ Lâm Chí Tôn
Top 1 Tống Kim Vang Danh Thiên Hạ
Top 1 Loạn Phái Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Bạn Đồng Hành Cấp 10 Bảo Bối Nổi Bật
Võ Công Trấn Phái Cấp 20 Nhất Kiếm Phong Thiên
Thái Cực Ấn Cấp 10 Giang Hồ Hảo Thủ
Mặt Nạ Hàng Long Cấp 30 Nhất Lưu Cao Thủ
Già Lam Kinh Cấp 10 Kinh Thiên Động Địa
Thần Thú Cấp 40 Uy Chấn Cửu Châu
Bát Mạch Kỳ Kinh Cấp 10 Thiên Hạ Vô Địch
Vũ Khí Thần Sa (5-6) Tứ Hải Dương Danh

Mọi chi tiết thắc mắc và cần hỗ Trợ inbox tại FanFage