Kỹ Năng Trấn Phái

11:23 20/07/2021

VÕ CÔNG TRẤN PHÁI +20

DANH HIỆU Kỹ Năng TRẤN PHÁI +20

 

I. Kỹ Năng Trấn Phái.

 

II. Nâng Cấp

Kỹ Năng Trấn Phái cấp 1 : Nhận hỗ trợ tân thủ ở Sứ Giả Hỗ trợ

Tiến hành nâng cấp [Kỹ Năng Trấn Phái] tại Sứ Giả NÂNG CẤP ở Thành Chính.

Chọn Nâng Cấp Kỹ năng Trấn Phái ( Đang ở Phái Nào thì nâng cấp phái đó)

Chọn Đồng Ý Nâng Cấp

Cấp 

Tiền Xu

Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Tỷ Lệ %

Kỹ Năng Trấn Phái + 1 Nhận Hỗ trợ Tân Thủ
Kỹ Năng Trấn Phái + 2 10 4000 100
Kỹ Năng Trấn Phái + 3 15 6000 95
Kỹ Năng Trấn Phái + 4 20 8000 90
Kỹ Năng Trấn Phái + 5 25 10000 85
Kỹ Năng Trấn Phái + 6 30 12000 80
Kỹ Năng Trấn Phái + 7 35 14000 75
Kỹ Năng Trấn Phái + 8 40 16000 70
Kỹ Năng Trấn Phái + 9 45 18000 65
Kỹ Năng Trấn Phái + 10 50 20000 60
Kỹ Năng Trấn Phái + 11 55 22000 55
Kỹ Năng Trấn Phái + 12 60 24000 50
Kỹ Năng Trấn Phái + 13 65 26000 45
Kỹ Năng Trấn Phái + 14 70 28000 40
Kỹ Năng Trấn Phái + 15 75 30000 35
Kỹ Năng Trấn Phái + 16 80 32000 30
Kỹ Năng Trấn Phái + 17 85 34000 25
Kỹ Năng Trấn Phái + 18 90 36000 20
Kỹ Năng Trấn Phái + 19 95 38000 15
Kỹ Năng Trấn Phái + 20 100 40000 10

Lưu Ý: 

  • Nhân Vật đang ở Phái Nào thì nâng cấp phái đó
  • Nhận Hỗ trợ Tân Thủ là có kỹ năng trấn phái + 1 của 12 phái
  • Rớt Hạ  1 Cấp
  • Thu Thập Nguyên Liệu : hoạt động trong game và  sử dụng event
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu để nâng cấp.