SỰ KIỆN TRUNG THU

17:35 03/08/2021

 

Thời gian & đối tượng tham gia :

 • + Thời gian diễn ra : Từ 00h00 ngày 00/08/2021
 • + Đối tượng tham gia : Toàn bộ nhân vật trong Kiếm Thế 
 • + Tham gia event khi sử dụng Hộp Quà Trung Thu nhận Thẻ Tích Lũy Sự Kiện ( khóa ) , Hộ Pháp , Rương Trang Bị Đồng Hành ( cấp 4-6 ) , Rương Thần Sa ( 0-6 dòng ) , Bảo Thạch 3-5 và nhiều vật phẩm khác
 • NPC & vật phẩm liên quan

Npc Event In Game

BÁNH TRUNG THU

 • Vị trí : Đạo Hương Thôn (Thành Chính)
 • Chức năng : 
 • Đổi  Bánh Trung Thu Đặc Biệt và Hộp Quà Trung Thu Từ Không Khóa Thành Khóa
 • Đổi Xu không khóa Thành Khóa

 

 

Vật phẩm Mô tả

Bánh Trung Thu Đặc Biệt

 • Nguồn gốc: Hoạt Động
 • Tính chất:  Không Khóa/Khóa , Vĩnh Viễn
 • Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

Hộp Quà Trung Thu

 • Nguồn gốc: Hoạt Động, sử dụng Bánh Trung Thu Đặc Biệt
 • Tính chất: Không Khóa/Khóa , vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

 • Nguồn gốc: Sử dụng Hộp Quà Trung Thu nhận được
 • Tính chất:  Khóa , vĩnh viễn
 • Chức năng: Mua vật phẩm tại Sứ Giả Cửa Hàng

 

I.Cách thức nhận Bánh Trung Thu Đặc Biệt và Hộp Quà Trung Thu

 

Hoạt động

Bánh Trung Thu Đặc Biệt  Hộp Quà Trung Thu      Tính Chất
   
 • Sử dụng Bánh Trung Thu Đặc Biệt
Không Khóa
Truy Nã
 •  Nhiệm Vụ 90 : 10
 • Nhiệm Vụ 100 : 20
   
 • Không Có
Tống Kim
 • 3000 Điểm : 50
 • 5000 Điểm : 100
 • 10000 Điểm : 150
 • 3000 Điểm : 20
 • 5000 Điểm : 25
 • 10000 Điểm : 50
TOP Tống Kim
 • TOP 1: 150
 • TOP 2: 150
 • TOP 3: 150
 • TOP 4: 150
 • TOP 5: 150
 • TOP 1: 50
 • TOP 2: 40
 • TOP 3: 30
 • TOP 4: 20
 • TOP 5: 10
Rương Thương Hội 500 250
Nhiệm Vụ Nghĩa Quân
 • Nhiệm Vụ Thứ 10: 20
 • Nhiệm Vụ Thứ 20: 50
 • Nhiệm Vụ Thứ 30: 80
 • Nhiệm Vụ Thứ 40: 100
 • Nhiệm Vụ Thứ 10: 5
 • Nhiệm Vụ Thứ 20: 10
 • Nhiệm Vụ Thứ 30: 15
 • Nhiệm Vụ Thứ 40: 20
Thi Đấu Loạn Phái
 • Quán Quân: 250
 • Á Quân: 200
 • Tứ Cường: 150
 • Bát Cường: 100
 • Vòng 16: 50
 • Quán Quân: 100
 • Á Quân: 90
 • Tứ Cường: 80
 • Bát Cường: 70
 • Vòng 16: 60

- Lưu ý : Hành trang cần phải có 5 ô trống để nhận vật phẩm

 

II.Phần thưởng khi sử dụng Bánh Trung Thu Đặc Biệt

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 2-4 

Không Khóa/Khóa

Linh Hồn Chân Nguyên 10-100
Mảnh Ghép Ngựa 10-100
Mảnh Ghép Mặt Nạ 10-100
Mảnh Ghép Vũ Khí 1-2
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1-2
Bảo Thạch Cấp 1-3 1

III.Phần thưởng khi sử dụng Hộp Quà Trung Thu

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 3-7 Không Khóa,Khóa
Linh Hồn Chân Nguyên 100-300
Mảnh Ghép Ngựa 100-300
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100-300
Mảnh Ghép Vũ Khí 1-10
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1-10
Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái 20-100
Bảo Thạch Cấp 1-5 1
Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6) 1
Rương Thần Sa (0 Dòng) 1
Rương Thần Sa (1 Dòng) 1
Rương Thần Sa (2 Dòng) 1
Rương Thần Sa (3 Dòng) 1
Rương Thần Sa (4 Dòng) 1
Hộ Pháp 1

 

Lưu ý : 

- Sử dụng 1 Hộp Quà Trung Thu nhận ngay 1 Thẻ Tích Lũy Sự Kiện( khóa ) ( sử dụng bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu Thẻ Tích Lũy Sự Kiện )

- Chắc chắn nhận được Thẻ Tích Lũy Sự Kiện khi sử dụng Hộp Quà Trung Thu ( Khóa )

- Sau khi sử dụng 500 Hộp Quà Trung Thu sẽ nhận được 1 trong 4 vật phẩm sau :

 • 100 tỷ kinh nghiệm
 • 100 Tiền Du Long ( Khóa)
 • 1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4-6) ( Khóa)
 • 1 Rương Thần Sa (0-6 Dòng)( Khóa)
 • 2500 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái ( Khóa )

- Cần 15 ô trống để sử dụng  Hộp Quà Trung Thu và nhận thưởng

- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng inbox Fanpage để được hỗ trợ tối đa